Nederlandse Trolleybus Vereniging La Spezia, ItaliŽ La Spezia. Op 8 juni 2012 zette Wim v/d Plaats trolley 808 van lijn 1 op de foto in het centrum. La Spezia. De 216 en 210 als lijn 2 in de Vle. S. Bartolomeo; foto: Gassani, 19 juli 1977. La Spezia. De omgebouwde 214 als lijn 3 in de Via Fiume; foto: Gert Aberson, 29 augustus 1983. La Spezia. Trolley 238 ging in 1986 over in het eigendom van het Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia. La Spezia. Een trolley uit de begintijd op de Piazza Matteotti. La Spezia. Paolo Gregoris zette op 21 juli 1977 trolley 232 van lijn 1 op de foto. La Spezia. Op 13 juni 2005 rijdt trolley 808 als lijn 3 door de Via del Canaletto. Foto: Paolo Gregoris. La Spezia. Trolley 802 als lijn 1 in de  Via Ferrari. Foto: Paolo Gregoris, 26 oktober 1991. La Spezia. Op 19 december 1987 stond de eerste van de nieuwe generatie trolleybussen op het remiseterrein Canaletto. Opvallend is de bak achter op de bus voor de retrievertouwen. Paolo Gregoris zette de toen nog als 4001 genummerde trolley op de foto. La Spezia. De 216 wordt gewassen, de 211 wacht op zín beurt; foto: Iorio Luigi, 24 april 1981. La Spezia. Trolley 203 als lijn 1 in het centrum; foto: Paolo Gregoris, 7 november 1968. La Spezia. Trolley 808 als  lijn 1 door Wim v/d Plaats in mei 1999 op de foto gezet. La Spezia. Met de 801 werd op 8 juni 2012 door de plaatselijke organisatie een afscheidsrit gehouden; hier bij het vertrek uit het deposito Canaletto. Foto: Wim v/d Plaats. Een trolley van de lijn La Spezia Porto Venere, begin 1906. La Spezia. Tot servicewagen omgebouwde bus 251; deze bevindt zich thans in het Museo Nazionale dei Trasporti di La Spezia. Uit trolleyberichten 181, maart 2013 La Spezia, ItaliŽ

De eerste “trolleybus” reed reeds op 10 februari 1906.

Het was een soort wagentje, waarin 14 passagiers

konden zitten, met twee man personeel. Er was een 6 km

lange route naar het plaatsje Fezzano, ten zuidwesten

van La Spezia. De vier wagens bleven tot 1909 in dienst.

In dat jaar werden ze vervangen door de tram La Spezia

– Cadimare. Reeds in de veertiger jaren werd, zoals in zo

vele andere Italiaanse steden, er over nagedacht de tram

door een trolleybus te vervangen. Op 28 januari 1951

was het dan zover: de officiële opening van de trolley

vond plaats vanuit het “deposito Canaletto”. Er waren

twee lijnen: Lijn 3 (Ospedale - Peggazzano) werd alle 14

minuten bereden en lijn 4 (Ospedale – Chiappa) had

eveneens deze merkwaardige frequentie. Op 8 maart dat

jaar werd lijn 5 geopend. Deze verving de tram naar

Cadimare. Ooit reed hier dus al eerder een trolleybus,

althans tot Fezzano. In de zomer van 1953 volgde lijn 2

van Piazza Chiodo naar Muggiano.

Daarna werd lijn 4 uitgebreid via Mazzetta naar

Migliarina, waarmee de laatste trams verdwenen. Ook lijn

3 werd naar Migliarina verlengd, maar dan via een

andere route en wel langs het deposito Canaletto. Er

vond vervolgens een hernummering plaats. De lijnen 2

en 5 werden samengevoegd tot een lange interlokale lijn

2 Cadimare - La Spezia - Muggiano.

De lijnen 1 en 3 reden als ringlijn langs Mazzetta en Migliarina. Lijn 1 met de klok mee, lijn 3 tegen de klok in. Bij de westelijke eindpunten resp. Chiappa en Peggazano wisselden ze van nummer (dus als lijn 1 naar Peggazano en als lijn 3 terug; resp. als lijn 3 naar Chiappa en als lijn 1 terug).   Wat het wagenpark betreft werden er tussen 1951 en 1953 dertien wagens van het type FIAT 668F/141 aangeschaft, met een carrosserie van Viberti en een elektrische uitrusting van Ansaldo San Giorgio. Deze wagens hadden de nummers 201 tot 213. De wagens 214 tot 217 werden er in 1953 aan toegevoegd. Vanwege de volledige indienststelling van lijn 2 was dit echter niet voldoende, zodat er 9 wagens van het type Alfa Romeo 900 AF volgden. Ze hadden een carrosserie van Piaggio en een elektrische uitrusting van Ansaldo. Deze wagens waren echter lomp van uiterlijk en moeilijk te besturen, zodat ze al gauw alleen als versterkingwagens werden ingezet.
Het gehele artikel over La Spezia, kunt U lezen in Trolleyberichten 181.
Inhoud TB181 Inhoud TB181
Tekst: Wim van der Plaats