Nederlandse Trolleybus Vereniging Algemene Ledenvergadering
APRIL 21
AGENDA ALV 21 april 2018:   1. Opening door de voorzitter 2. Ingekomen berichten en post 3. Notulen ALV 2017 4. Bestuursverslag 5. Financieel verslag 6. Verslag kascommissie en décharge penningmeester 7. Samenstelling kascommissie nieuwe jaar 8. Contributie 2019 9. Redactie trolleyberichten 10. Website NTV - vacature webmaster 11. Bestuurssamenstelling en Bestuursverkiezing - Bert Companjen, lid, voorzitter a.i. - Sander v.d. Zande, penningmeester - Arjan Vos, secretaris - Peter ‘t Hart, redactie Trolleyberichten - Paul van Onzen, lid 12. Verenigingsbijeenkomsten en andere activiteiten 13. SVA – NTV stand van zaken 14. Rondvraag en sluiting
Home Over ons Verenigingsblad Lid worden Agenda Bestuur Contact Archief Links
ALV: De ALV van 21 april wordt gehouden in: Het Luifeltje, Remisestraat 4 te Arnhem De vergadering begint om 13:45 uur