Nederlandse Trolleybus Vereniging Algemene Ledenvergadering
MEI 11
AGENDA ALV 11 mei 2019:   1. Opening door de voorzitter 2. Ingekomen berichten en post 3. Notulen ALV 2017 4. Bestuursverslag 5. Financieel verslag 6. Verslag kascommissie en décharge penningmeester 7. Samenstelling kascommissie nieuwe jaar 8. Uitslag enquête en bespreking voorstellen 9. Contributie 2019 10. Redactie trolleyberichten 11. Bestuurssamenstelling en Bestuursverkiezing - Bert Companjen, lid, voorzitter a.i. - Sander v.d. Zande, penningmeester - Arjan Vos, secretaris - Peter ‘t Hart, redactie Trolleyberichten - Paul van Onzen, lid 12. Verenigingsbijeenkomsten en andere activiteiten 13. STA en jubileumactiviteiten 14. Rondvraag en sluiting
Home Over ons Verenigingsblad Lid worden Agenda Bestuur Contact Archief Links
ALV: De ALV van 11 mei 2019 wordt gehouden in: De Voorhof, Kastajelaan 22E te Arnhem De vergadering begint om 13:45 uur Voorafgaand is er een trolleyrit en een lunch. Zie hiervoor de agenda